Menu
Krzysztof Siewiera

Krzysztof Siewiera

Prezes Zarządu firmy konsultingowo-doradczej Eurofundusze Sp. z o.o. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Filozofia) oraz Politechniki Szczecińskiej (Informatyka w Zarządzaniu). Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z zakresu Ewaluacji Programów Społecznych (Uniwersytet Warszawski ) oraz Zarządzania Projektami Europejskimi (Uniwersytet Szczeciński). Ekspert ds. funduszy unijnych, który swoje doświadczenie zdobył podczas wieloletniej pracy w instytucjach samorządowych (Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie: 2004-2012) oraz firmach prywatnych (CRSG PS Sp. z o.o. oraz Aqua World Sp. z o.o.) Członek komisji oceny projektów w ramach programów SPO RZL, ZPORR, PO KL oraz Funduszu Pracy (oceniał ponad 200 projektów). Posiada również bogate doświadczenie w zakresie zlecania i realizacji badań ewaluacyjnych programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych UE (ponad wykonanych 25 badań). Członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Długoletnie doświadczenie we współpracy z administracją centralną (między innymi MRR, MPiPS, MF) na polu programowania interwencji publicznych (w tym przygotowywania dokumentów strategicznych) i wdrażania interwencji Funduszy Strukturalnych UE. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE, w tym projektów infrastrukturalnych, szkoleniowych i edukacyjnych  skierowanych zarówno do przedsiębiorstw, administracji jak i trzeciego sektora.