Menu
Rafał Wanke

Rafał Wanke

Prezes Zarządu agencji nowyPOZIOM Sp. z o.o. Absolwent Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przedsiębiorca. Praktyk w dziedzinie marketingu oraz wspierania działań informacyjnych i promocji Projektów UE. Pasjonat nowych technologii. W ramach prowadzonej przez niego spółki od ponad 5 lat działa zespół PromoExperts dedykowany w 100% do zadań związanych z promocją projektów unijnych. Zespół zajmuje się planowaniem działań promocyjnych już na etapie pisania Wniosku, prowadzi je kompleksowo zgodnie z biznesplanem, dokonuje ewentualnej aneksacji zmian oraz przygotowuje dokumentację niezbędną do rozliczenia Projektu.